Artykuł pochodzi ze strony www.info-budownictwo.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
http://www.info-budownictwo.pl/artykul,id_m-630758,t-zadbaj_o_odpowiedni_montaz_plyt_presstone.html
Informacja prasowa / Data: 2014-09-09

Zadbaj o odpowiedni montaż płyt PRESSTONE

Informacja prasowa

Płyty posadzkowe PRESSTONE gwarantują efektowne i praktyczne wykończenie nawierzchni zarówno wewnątrz budynku, jak i na tarasach czy balkonach. Aby właściwie spełniały swoją rolę, należy wybrać odpowiednią metodę układania adekwatną do specyfiki danego miejsca.

Już na etapie tworzenia projektu wykonawczego wymarzonego tarasu czy wnętrza powinniśmy pomyśleć o sposobie montażu płyt PRESSTONETylko dobrze przygotowana powierzchnia zapewni odpowiednie warunki techniczne.

W zależności od miejsca płyty można układać korzystając z jednego z sześciu najpopularniejszych sposobów:

  • na podbudowie lub podbetonie,
  • na zaprawie klejowej,
  • na woreczkach,
  • na pierścieniach,
  • na podkładkach stałych,
  • na podkładkach regulowanych.

Każda z metod wymaga przestrzegania wytycznych, które zapewniają skuteczność prowadzonych prac.

Proste zasady gwarancją zamierzonego efektu

Układanie płyt na podbudowie lub podbetonie

Fot. POZBRUK Zagęszczanie mechaniczne gruntu

Montaż na podbudowie lub podbetonie dotyczy układania płyt na otwartych przestrzeniach, np. nawierzchni tarasów. 

Podstawową pracą jest odpowiednie przygotowanie podbudowy, gdyż od niej zależy stabilność i nośność posadzki. 

Planując ten etap montażu należy uwzględnić rodzaj gruntu oraz lokalne warunki przemarzania. 

Fot. POZBRUK Układanie płyt po wyrównaniu powierzchni

Ważne jest, aby warstwa odsączająca skutecznie odprowadzała wodę, co zapobiegnie jej zamarzaniu w czasie zimy.

Grunt pod płyty powinien być zagęszczony mechanicznie z zachowaniem spadku 0,5-2% od budynku. 

Następnie na jego powierzchni należy ułożyć geowłókninę oraz przygotować podbudowę z grubego żwiru lub pospółki o grubości 20 cm i zagęścić ją mechanicznie.

Fot. POZBRUK  Nasączanie zaprawy wodą

Kolejna warstwa różni się w zależności od tego czy wybieramy podsypkę, czy podbeton.

W pierwszym przypadku należy wykonać podsypkę z drobnego piasku o grubości 3-5 cm, w drugim wymagane jest przygotowanie podbetonu o grubości 10 cm.

Po wyrównaniu powierzchni można już układać płyty z zachowaniem tego samego spadku jak przy przygotowaniach gruntu.

W zależności od rodzaju wykonanego podkładu należy pamiętać o pozostawieniu fugi odpowiedniej szerokości :

  • 3 mm na podbetonie (fugowanie na mokro),
  • 3-15 mm na podsypce (fugowanie na sucho).

Układanie płyt na płycie fundamentowej

Metoda układania na płycie fundamentowej na zaprawie klejowej wymaga dobrania materiałów o odpowiednich parametrach.

Płyta fundamentowa powinna być wykonana  z betonu klasy 16/20 o grubości ok. 15 cm zbrojonego siatkami.

Ważne jest, aby zastosowana zaprawa miała właściwości mrozoodporne.

Na jej powierzchni należy układać płyty nawierzchniowe zachowując spadek oraz przestrzeń na fugi jak w przypadku montażu na podsypce. Fugi wykonuje się na mokro zasypując kruszywem lub wypełniając zaczynem cementowym. Metoda ta jest przeznaczona do układania posadzek na tarasach na płycie betonowej (również tych ograniczonych murem), na podestach i balkonach oraz na kondygnacjach wewnątrz budynku.

Układanie płyt na woreczkach 

Jej alternatywą jest montaż na płycie fundamentowej na woreczkach z zaprawą, który posiada równie szerokie zastosowanie.

Początek prac przy tego rodzaju montażu przebiega tak jak w metodzie na podbetonie lub podsypce. Na zagęszczonej mechanicznie podbudowie o grubości 20 cm należy ułożyć płytę fundamentową o parametrach takich samych jak w przypadku montażu z zastosowaniem zaprawy klejowej.

W razie potrzeby należy na niej wykonać izolację przeciwwilgociową z papy termozgrzewalnej.

Kolejnym krokiem jest wsypanie suchej zaprawy do woreczków, po około 3 kg do każdego. Ułożone woreczki spłaszczamy i przecinamy ich górną powierzchnię, aby do wnętrza przedostała się woda.

Następnie układamy na nich płyty ze spadkiem od budynku 0-0,5% pozostawiając fugi o szerokości 3-15 mm. Po ułożeniu nawierzchni należy ją intensywnie zlewać wodą, aby nasączyć zaprawę. Fugi powinny zostać niewypełnione, aby odprowadzić nadmiar wody pod powierzchnię płyt.

Układanie płyt na pierścieniach

Wybierając montaż na płycie fundamentowej na pierścieniach z zaprawą postępujemy dokładnie tak jak we wcześniejszej metodzie. Jedyną różnicą jest zamiana woreczków na pierścienie wypełnione zaprawą.

Sposób ten jest stosowany na tarasach ograniczonych murem oraz na wewnętrznych powierzchniach kondygnacji obiektu.

Układanie płyt na podkładkach

Montaż na podkładkach znajduje zastosowanie przede wszystkim w miejscach, w których ważny jest łatwy dostęp do instalacji technicznych (np. elektrycznej, wodnej) znajdującej się pod płytami. Są to głównie tarasy i nawierzchnie kondygnacji we wnętrzu budynku.

Fot. POZBRUK  Układając płyty na podkładkach należy pamiętać o zachowaniu spadku

Wybierając podkładki regulowane można w prosty sposób wypoziomować posadzkę, a także dopasować odległość od podłoża.

Prace rozpoczyna się od wykonania warstwy spadkowej z betonu C 12/15 o grubości około 5 cm, ze spadkiem 0,5-2% w kierunku odwodnienia na płycie żelbetowej tarasu. Jeśli zachodzi potrzeba, na warstwie spadkowej należy wykonać izolację przeciwwilgociową.

Układając płyty na podkładkach należy pamiętać o zachowaniu spadku. Fugi, podobnie jak przy wcześniejszych metodach, powinny pozostać niewypełnione.

Szczegółowy opis metod montażu znajdą Państwo w naszym katalogu technicznym –http://pozbruk.pl/upload/prs/presstone_katalog_tech.pdf

POZBRUK to czołowy polski producent materiałów wibroprasowanych.  Lider nowoczesnych technologii, wykorzystujący w procesie technologicznym najnowsze osiągnięcia nauki z zakresu hydrofobizacji i nanotechnologii, maksymalizujące jakość oferowanych produktów.
W ofercie  firmy można znaleźć szeroki wybór wysokogatunkowej betonowej kostki brukowej, pozwalającej na realizację inwestycji o charakterze przemysłowym, jak również galanterię ogrodową, dostępną w  czterech niezależnych programach.
Portfel produktowy uzupełnia grupa PRESSTONE, na którą składają się: płyty tarasowe i elewacyjne, oraz uzupełniające elementy architektoniczne, a także MUROTHERM – system budowlany służący do budowy obiektów jedno i wielokondygnacyjnych, bazujący na  technologii strunobetonów.
W 2012 roku ofertę POZBRUK poszerzono o GARDEO, kolekcję produktów o charakterze ogrodowym, na którą składają się oryginalne ogrodzenia i mury oporowe, palisady oraz stopnie schodowe, wykonane w procesie łamania prefabrykatów betonowych.
Ponad ćwierć wieku działalności firmy to  nie tylko prace nad rozwojem oferty, ale i nieustanne zwiększanie jakości wyrobów. Najnowszym osiągnięciem w tej dziedzinie jest włączenie  w proces produkcyjny technologii hydrofobowej oraz nanotechnologii, czego efektem jest wprowadzenie na rynek produktów o zwiększonej trwałości i wyjątkowych walorach użytkowych (m.in. ograniczona do minimum nasiąkliwość, wysoka odporność na zabrudzenia), bezsprzecznie wyróżniających się na tle konkurencji.

Źródło: www.pozbruk.pl