Artykuł pochodzi ze strony www.info-budownictwo.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
http://www.info-budownictwo.pl/artykul,id_m-7475,t-rodzaje_stali_zbrojeniowej.html
Autor: Info - Budownictwo / Data: 2010-02-26

Rodzaje stali zbrojeniowej

Praktycznie w konstrukcji każdego budynku występują elementy betonowe, w celu wzmocnienia zbrojone prętami stalowymi. Są to tzw. konstrukcje żelbetowe. O tym jakie pręty należy zastosować, decyduje projektant na podstawie dokonanych obliczeń oraz zgodnie z normami budowlanymi. W żadnym wypadku nie wolno bez porozumienia z projektantem lub inspektorem nadzoru stosować innych prętów zbrojeniowych, niż przewidzianych w projekcie. Żelbet występuje w wielu elementach konstrukcji budynku: ławy i stopy fundamentowe, ściany fundamentowe, stropy i belki stropowe, wieńce, nadproża, balkony, tarasy, schody i słupy.

 

Klasy stali zbrojeniowej wg. PN-B-03264:2002

Podziału stali zbrojeniowych na klasy wg. PN-B-03264:2002 dokonano na podstawie wartości obliczeniowej granicy plastyczności stali. Granica plastyczności jest to naprężenie, po osiągnięciu którego występuje wyraźny wzrost wydłużenia materiału (prętów), bez wzrostu obciążenia. Praktycznie, jeżeli konstrukcja zostanie poddana naprężeniom mniejszym niż granica plastyczności, to po ich ustąpieniu pręty powrócą do stanu z przed ich obciążenia. Jeżeli natomiast granica plastyczności zostanie przekroczona, następują nieodwracalne zmiany w materiale i po jakimś czasie konstrukcja ulegnie zniszczeniu.

Określono pięć klas stali zbrojeniowej- od najsłabszej: A-0; A-I; A-II; A-III; A-IIIN. W każdej klasie występują różne gatunki stali, które charakteryzuje: spajalność, średnica nominalna prętów (od 5,5 do 40 mm) oraz granica plastyczności charakterystyczna ƒyk(od 220 do 500 Mpa) i obliczeniowa ƒyd (od 190 do 420 MPa).

Zgodnie z normą stal zbrojeniową klasy A-0 produkuje się ze stali w gatunku St0S-b. Stal klasy A-I produkowana jest w gatunkach St3SX-b, St3SY-b, St3S-b oraz PB 240. Stal zbrojeniowa tych klas stosowana jest głównie do wykonania pomocniczych elementów zbrojenia np. przewiązek oraz strzemion. Dostarczane są jako gładka walcówka w kręgach lub postaci gładkich prętów. Stal klasy A-II występuje w gatunkach: St50B, 18G2-b oraz 20G2Y-b. Może być stosowana jako zbrojenie nośne. W klasie stali zbrojeniowej A-III stosuje się gatunki stali: 25G2S, 35G2Y, 34GS, RB 400 oraz RB 400W i stosuje do wykonania zbrojenia głównego konstrukcji żelbetowych. Pręty klasy A-IIIN wytwarzane są ze stali w gatunkach: 20G2VY-b, RB 500, RB 500W.

Pręty w klasach A-II, A-III oraz A-IIIN są okrągłe, żebrowane. W celu zapewnienia dobrej współpracy stali i betonu pręty używane do wykonania zbrojenia powinny być proste, a także czyste, bez rdzy, farby, oleju lub smaru.

Inne gatunki stali zbrojeniowej

Warunkiem stosowania innych gatunków stali zbrojeniowej jest uzyskanie odpowiednich dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania w budownictwie.

Obecnie w Polsce dostępne są nowe gatunki stali. Przykładem może być np. stal w gatunku B500SP (żebrowana), gdzie 500 oznacza wartość charakterystycznej granicy plastyczności w Mpa, a SP że jest ona spajalna.. Stal ta spełnia między innymi wymagania normy PN-B-03264:2002 i jest zaliczana do najwyższej klasy wytrzymałości A-IIIN.

Również stal gatunku BST500S, przeznaczona do zbrojenia konstrukcji żelbetowych pracujących pod obciążeniem statycznym stałym i wielokrotnie zmiennym oraz dynamicznym, spełnia wymagania PN i posiada klasę A-IIIN.

Walcówka okrągła gładka w gatunku S235JR (oznaczenie wg. PN-EN 10025-2), jest to spajalna stal do stosowania w budownictwie. Odpowiada ona walcówce klasy A-0 w gatunku St0S-b wg PN.