Ile Waży Metr Sześcienny Ziemi - Waga 1m3 Ziemi

Ile Waży Metr Sześcienny Ziemi - Waga 1m3 Ziemi
Autor Aneta Woźniak
Aneta Woźniak24.12.2023 | 6 min.

Ile Waży Metr Sześcienny Ziemi to częste pytanie zadawane przez osoby zajmujące się budownictwem, rolnictwem lub ogrodnictwem. Waga metra sześciennego ziemi jest ważną informacją przy obliczaniu nośności gruntu, projektowaniu fundamentów czy przygotowywaniu ziemi w doniczkach. W tym artykule wyjaśnimy, ile średnio waży metr sześcienny różnych rodzajów ziemi.

Kluczowe wnioski:
 • Waga metra sześciennego ziemi waha się od 1,4 tony dla ziemi próchnicznej do 2,2 tony dla gliny.
 • Na wagę ziemi wpływa jej rodzaj, stopień uwilgotnienia oraz zagęszczenia.
 • Najcięższe są ziemie gliniaste, najlżejsze - próchnice i torfy.
 • Im większa wilgotność ziemi, tym jest ona cięższa.
 • Bardziej zbita, utwardzona ziemia waży więcej niż luźna.

Ile waży metr sześcienny ziemi

Ile waży metr sześcienny ziemi to pytanie, które często zadają sobie osoby związane z budownictwem, rolnictwem czy ogrodnictwem. Znajomość masy objętości ziemi jest przydatna przy projektowaniu fundamentów budynków, obliczaniu nośności gruntu czy przygotowywaniu podłoża w doniczkach.

O tym, ile waży 1m3 ziemi, decyduje przede wszystkim jej rodzaj. Najcięższe są ziemie gliniaste, najlżejsze - próchnice i torfy. Duży wpływ ma też stopień uwilgotnienia oraz zagęszczenia gruntu.

Średnia waga metra sześciennego poszczególnych rodzajów ziemi

Oto zestawienie przybliżonej wagi metra sześciennego różnych ziem w stanie naturalnym:

 • ziemia próchnicza - ok. 1,4 tony
 • czarna ziemia - ok. 1,5 tony
 • ziemia pozyskiwana z wykopów - 1,5-1,8 tony
 • zwykła ziemia ogrodowa - 1,6-1,8 tony
 • glina - 2,0-2,2 tony

Jak widać, waga 1m3 ziemi jest dość zróżnicowana i waha się od 1,4 do 2,2 tony. Duże znaczenie odgrywa tu rodzaj gruntu.

Jaka jest waga metra sześciennego ziemi

Oprócz rodzaju na ciężar metra sześciennego ziemi wpływają także:

- Wilgotność - im większa zawartość wody w gruncie, tym ziemia staje się cięższa. Woda może zwiększyć wagę nawet o kilkadziesiąt procent.

- Zagęszczenie i struktura gruntu - ziemia ubita i utwardzona waży znacznie więcej niż ziemia luźna, sypka.

Przy szacowaniu masy ziemi trzeba więc brać pod uwagę nie tylko jej rodzaj, ale też aktualny stan.

Ile waży wilgotna ziemia

Wilgotna ziemia może ważyć nawet o 1/3 więcej niż ziemia sucha. Dla przykładu świeżo wydobyta glina przy wilgotności rzędu 15-20% może osiągać masę ok. 1,9-2 t/m3. Natomiast ta sama glina nawodniona do 30% wilgotności będzie ważyć ok. 2,5 tony za 1m3.

Podobną prawidłowość zaobserwujemy w przypadku innych rodzajów gruntu. Im mokrzejsza ziemia, tym jest cięższa.

Ile kilogramów waży metr sześcienny ziemi

Z wyżej podanych informacji wynika, że średnia waga 1 m3 ziemi waha się w przedziale:

 • ziemie lekkie (próchnice) - od ok. 1400 do 1600 kg
 • ziemie średnie - od 1600 kg do 1800 kg
 • ziemie ciężkie (gliny) - od 2000 kg do 2200 kg

Są to wartości orientacyjne, gdyż jak już wcześniej wspomniano - na masę ziemi wpływa wiele czynników.

Rodzaj gruntu Waga 1m3 [kg]
Próchnica ok. 1400
Czarna ziemia ok. 1500
Zwyczajna ziemia ogrodowa 1600-1800
Glina 2000-2200

Jak pokazują dane z tabeli, w zależności od rodzaju gruntu, waga 1 metra sześciennego ziemi waha się od około 1,4 tony w przypadku próchnic do nawet 2,2 tony dla ciężkich glin.

Waga metra sześciennego pospolitej ziemi

Ile Waży Metr Sześcienny Ziemi - Waga 1m3 Ziemi

Mówiąc o pospolitej ziemi ogrodowej mamy na myśli zwykle zwietrzelinę skalną lub lessy, ewentualnie mieszankę glin, iłów, piasków i żwirów pozyskiwaną np. z pogłębiania stawów czy oczek wodnych.

Taka przeciętna ziemia waży zazwyczaj w granicach 1,6-1,8 tony za 1m3. Jeśli jednak jej wilgotność przekracza 25%, waga może wzrosnąć do ok. 2 ton. Z kolei dobrze ubita i zagęszczona ziemia osiąga masę rzędu nawet 2-2,2 t/m3.

Waga metra sześciennego pospolitej ziemi waha się więc od ok. 1600-1800 kg w stanie suchym, do ok. 2200 kg w stanie wilgotnym i ubitym.

Ile waży średnio metr sześcienny ziemny

Biorąc pod uwagę wszystkie omówione wcześniej czynniki, można przyjąć, że średnia waga 1 metra sześciennego ziemi wynosi około 1,7-1,8 tony, czyli:

- 1700-1800 kg

- 17-18 centymetrów sześciennych

Jest to wartość uśredniona dla gruntu o niewielkiej wilgotności (do 10-15%), nieubitego.

Należy jednak pamiętać, że w zależności np. od zawartości wody czy stopnia zagęszczenia, rzeczywista masa ziemi może wahać się od 1,4 tony dla próchnic po nawet 2,5 tony w przypadku bardzo mokrych i zbitych ziem gliniastych.

Podsumowanie

Podsumowując, na pytanie "ile waży 1 m3 ziemi" nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Waga metra sześciennego gruntu jest zmienna i zależy od wielu czynników, przede wszystkim od rodzaju samej ziemi, jej wilgotności i zagęszczenia.

Mając to na uwadze, przyjmuje się, że średnia masa metra sześciennego ziemi waha się w granicach 1,7-1,8 tony.

Podsumowanie

Artykuł szczegółowo wyjaśnia, jakie czynniki wpływają na wagę 1 m3 ziemi i ile waży metr sześcienny poszczególnych rodzajów gruntu. Przedstawione zostały typowe zakresy wagi dla ziem lekkich, średnich i ciężkich. Podano również, jak zmienia się masa ziemi w zależności od jej wilgotności i zagęszczenia.

Z zaprezentowanych informacji jasno wynika, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie "ile waży 1 m3 ziemi". Waga metra sześciennego gruntu może się istotnie różnić w zależności od takich czynników jak rodzaj samej ziemi, zawartość wody czy stopień zbity.

Mając to na uwadze, w artykule podano uśrednioną wartość masy ziemi, która wynosi ok. 1,7-1,8 tony za 1 m3. Jest to orientacyjna waga dla gruntu o niewielkiej wilgotności i luźnej strukturze. Rzeczywista masa ziemi może jednak zarówno przewyższać, jak i nie osiągać tej średniej.

Artykuł dostarcza czytelnikowi wszelkich niezbędnych informacji, by mógł on obliczyć wagę 1 m3 ziemi uwzględniając jej indywidualne cechy. Stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat tego, ile waży metr sześcienny różnych gruntów.

Najczęściej zadawane pytania

Przyjmuje się, że średnia masa 1 metra sześciennego ziemi mieści się w przedziale ok. 1,7-1,8 tony. Jest to jednak wartość uśredniona i orientacyjna, gdyż rzeczywista waga ziemi jest zmienna.

Masa ziemi zależy przede wszystkim od jej rodzaju - im cięższy grunt, tym większa waga. Duży wpływ ma też wilgotność (mokra ziemia jest cięższa) i zagęszczenie gruntu (ziemia ubita waży więcej).

Najlżejsze są próchnice i torfy - ich waga wynosi ok. 1,4 t/m3. Najcięższe są natomiast gliny, których masa może osiągać 2-2,2 t/m3.

Mokra ziemia może ważyć nawet o 1/3 więcej niż sucha. Przykładowo wilgotna glina przy 30% zawartości wody osiąga masę ok. 2,5 t/m3.

Dobrze ubity i zagęszczony grunt może ważyć nawet o kilkadziesiąt procent więcej niż ziemia luźna. Ubita glina osiąga masę rzędu 2-2,2 t/m3.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ukryte Zawiasy w Oknach - Opinie, Ceny, Montaż
 2. Ile m2 ma cm2 – Kalkulator przeliczania jednostek powierzchni
 3. Miskant Chiński Żywopłot - Porady i Informacje o Roślinie
 4. Szybkozłączka do Szamba - Przyłącze do Opróżniania Szamba
 5. Listwa przy Oknie Balkonowym - Wykończenia pod Drzwi Balkonowe
tagTagi
shareUdostępnij
Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły