Studzienka Rozsączająca i Przelewowo - Studnia Przelewowa

Studzienka Rozsączająca i Przelewowo - Studnia Przelewowa
Autor Aneta Woźniak
Aneta Woźniak23.12.2023 | 6 min.

Studzienka rozsączająca jest bardzo przydatnym elementem systemów kanalizacyjnych, odprowadzającym ścieki do gruntu. Pozwala na zagospodarowanie wód opadowych oraz ścieków bytowych z budynków jednorodzinnych, oczyszczając je naturalnie. W artykule omówione zostaną zasady działania, budowa i zastosowania studzienek rozsączających.

Kluczowe wnioski:
 • Studzienki rozsączające pozwalają na ekologiczne oczyszczanie ścieków w warunkach domowych.
 • Ich konstrukcja musi być dostosowana do warunków gruntowych.
 • Wymagają cyklicznych przeglądów i konserwacji.
 • Należy przestrzegać przepisów dotyczących ich lokalizacji.
 • Są alternatywą dla tradycyjnych oczyszczalni przydomowych.

Studzienka Rozsączająca - Budowa i Zastosowanie

Studzienka rozsączająca, inaczej studnia chłonna lub drenażowa, to podziemny zbiornik, który służy do rozsączania ścieków w gruncie. Jest montowana w celu oczyszczania ścieków bytowych z budynków jednorodzinnych oraz do zagospodarowania wód opadowych.

Budowa studzienki rozsączającej składa się zazwyczaj z Studzienki Przelewowo Rozsączającej, studzienki wstępnej lub osadnika gnilnego, rur drenażowych oraz warstwy żwiru lub piasku. Całość umieszczona jest pod ziemią. Studnia chłonna ma kształt walca lub prostopadłościanu o pojemności od 2 do 10 m3. Wykonana jest najczęściej z betonu, cegły kanalizacyjnej lub tworzyw sztucznych.

Zastosowanie studni rozsączającej polega na stopniowym wsiąkaniu oczyszczonych ścieków do gruntu. Dzięki procesom mechanicznego i biologicznego oczyszczania zachodzącym w gruncie, ścieki ulegają naturalnej filtracji, nie zanieczyszczając wód gruntowych.

Rodzaje studzienek rozsączających

Wyróżnia się dwa podstawowe typy studzienek chłonnych:

 • Studnia żwirowa - wypełniona żwirem lub piaskiem.
 • Studnia kręgowa (betonowa) - wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych.

Ponadto spotyka się studnie wykonane z cegieł, kamionki lub tworzyw sztucznych.

Studzienka Rozsączająca - Materiały do Budowy

Materiały używane do budowy studzienek rozsączających muszą być odporne na działanie środowiska agresywnego. Ścieki bytowe charakteryzują się bowiem dużą ilością związków biogennych i niskim pH.

Stosuje się następujące materiały:

Na elementy podziemne studzienki rozsączającej idealnie nadaje się beton, tworzywa sztuczne oraz elementy prefabrykowane. Muszą to być trwałe materiały odporne na agresywne działanie ścieków.

Elementy zagłębione w ziemi układa się najczęściej z:

 • cegły kanalizacyjnej lub pełnej
 • kręgów betonowych lub żelbetowych
 • elementów z tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen)

Zewnętrzne wierzchnie pokrywy wykonuje się z żeliwa lub tworzyw sztucznych.

Wnętrze studni chłonnej wypełnia się żwirem filtracyjnym lub czystym piaskiem. Materiał nie może zawierać części ilastych ani próchniczych, które mogłyby zatykać przestrzenie międzyziarnowe.

Studzienka Rozsączająca - Wymiary i Pojemność

Typowe wymiary studzienki rozsączającej:

Średnica (d) 1,0 - 3,0 m
Głębokość całkowita (H) 2,0 - 5,0 m
Głębokość czynna (h) 1,5 - 3,0 m

Pojemność studzienki powinna zapewnić pełne rozsączenie maksymalnej ilości odprowadzanych do niej ścieków, co najmniej jednak 2 m3. Zwykle przyjmuje się od 5 do 10 m3 na każdego użytkownika zamieszkującego w budynku.

Uwaga: Wymiary i pojemność studni rozsączającej należy każdorazowo dobierać indywidualnie, uwzględniając warunki gruntowe, ilość odprowadzanych ścieków oraz przepisy miejscowe.

Studzienka Rozsączająca - Lokalizacja i Warunki Gruntowe

Studzienka Rozsączająca i Przelewowo - Studnia Przelewowa

Wybór miejsca na studzienkę chłonną determinują przede wszystkim warunki gruntowo-wodne panujące na działce.

Studnia powinna być zlokalizowana w znacznej odległości od studni wierconych i innych ujęć wody pitnej, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (min. 30 m).

Najlepszymi gruntami do rozsączania są:

 • piaski różnoziarniste i żwiry
 • lessy piaszczyste
 • gliny piaszczyste

W takich warstwach wodoprzepuszczalnych ścieki mogą być łatwo neutralizowane i oczyszczane. Gorsze warunki gruntowe wymagają zastosowania dodatkowych układów drenażowych i filtracyjnych.

Studzienka Rozsączająca - Konserwacja i Utrzymanie

Prawidłowe funkcjonowanie studzienki rozsączającej wymaga stałej kontroli i konserwacji. Częstotliwość tych zabiegów zależy od stopnia obciążenia i przyjętej technologii, ale powinno się je przeprowadzać średnio raz na 3-5 lat.

Podstawowe zabiegi konserwacyjne studni chłonnej obejmują:

 • Studnia Przelewowa - kontrolę szczelności i drożności przewodów doprowadzających ścieki
 • opróżnianie osadnika gnilnego
 • przepłukanie warstwy filtracyjnej studni wodą pod ciśnieniem
 • uzupełnianie lub wymiana żwiru/piasku filtracyjnego
 • sprawdzanie wypływu ścieków oczyszczonych

Wynika stąd konieczność zapewnienia dojazdu do studni dla wozów asenizacyjnych.

Studzienka Rozsączająca - Typy i Rodzaje

W zależności od warunków gruntowych wyróżnia się następujące rodzaje studni rozsączających:

Studzienki standardowe - stosowane dla gruntów o korzystnej przepuszczalności. Ścieki rozsączane są bezpośrednio przez ściany boczne lub dno studni.

Studzienki z drenażem rozsączającym - mają dodatkowy układ rurociągów (drenaż) ułożony w warstwie żwiru dla zwiększenia powierzchni filtracyjnej. Stosuje się je w mniej przepuszczalnych gruntach.

Studzienki ze studniami chłonnymi - składają się ze zbiornika rozdzielczego doprowadzającego ścieki do kilku studni chłonnych. Zapewniają prawidłowe rozsączenie przy mało korzystnych warunkach gruntowych.

Studzienki rozsączające mogą również współpracować ze złożem biologicznym lub innymi elementami układu oczyszczania ścieków.

Podsumowanie

Studzienka rozsączająca, potocznie zwana również Studnią Przelewową, jest prostym i skutecznym sposobem na oczyszczanie ścieków bytowych z budynków jednorodzinnych. Jej zadaniem jest stopniowe wsiąkanie wody ze ścieków do gruntu, gdzie ulegają one naturalnemu oczyszczeniu.

Aby studzienka rozsączająca działała prawidłowo, musi być odpowiednio zaprojektowana i wykonana. Kluczowe są tu: wybór materiałów odpornych na działanie ścieków, zapewnienie odpowiedniej pojemności, dostosowanie do lokalnych warunków gruntowo-wodnych oraz regularna konserwacja.

Studzienki rozsączające występują w kilku podstawowych odmianach, różniących się budową i zastosowaniem. Mogą to być studzienki: żwirowe, betonowe, z drenażem, ze studniami chłonnymi i inne. Ich poprawne zaprojektowanie wymaga fachowej wiedzy i doświadczenia.

Podsumowując, Studzienka Przelewowo Rozsączająca jest prostą, ekonomiczną i ekologiczną alternatywą dla typowych oczyszczalni przydomowych. Warto rozważyć jej zastosowanie przy budowie domu jednorodzinnego.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ukryte Zawiasy w Oknach - Opinie, Ceny, Montaż
 2. Folia Termoizolacyjna na Okna - Skuteczna Ochrona Przed Zimnem
 3. Mata Aerożelowa - Najlepsza Izolacja dla Twojego Domu
 4. Szybkozłączka do Szamba - Przyłącze do Opróżniania Szamba
 5. Listwa przy Oknie Balkonowym - Wykończenia pod Drzwi Balkonowe
tagTagi
shareUdostępnij
Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły